Category Archives: mandala

อย่าจิตตกเพราะ Covid 19

อย่าจิตตกเพราะ Covid 19 ช่วงนี้หลายคนมีอาการจิตตกกันถ้วนหน้า เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในบ้านเรา เริ่มกระจายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การใช้ชีวิตของแต่ละคนเริ่มลำบากมากขึ้น และไม่รู้ว่าจะเผลอไปติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคนอื่นหรือไม่ Continue reading อย่าจิตตกเพราะ Covid 19