แมชชีนเลิร์นนิงค้นพบยาวัณโรคชนิดใหม่ที่มีศักยภาพ

แมชชีนเลิร์นนิงเป็นเครื่องมือคำนวณที่นักชีววิทยาหลายคนใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งช่วยให้ระบุยาใหม่ที่มีศักยภาพ คุณลักษณะใหม่ไว้ในอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องประเภทนี้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำนายด้วยการใช้แนวทางใหม่นี้ซึ่งช่วยให้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สามารถอธิบายถึงความไม่แน่นอนในข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์สารประกอบ

ที่มีแนวโน้มหลายอย่างที่กำหนดเป้าหมายโปรตีนที่แบคทีเรียต้องการซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรควิธีนี้ซึ่งเคยใช้โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในทางชีววิทยาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการออกแบบโปรตีนและชีววิทยาสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย เทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟิลด์ย่อยที่เป็นที่รู้จักของแมชชีนเลิร์นนิง แต่ผู้คนยังไม่ได้นำมาใช้กับชีววิทยา นี่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และเป็นวิธีการสำรวจทางชีววิทยาอย่างแท้จริง