เม็กซิโกติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิผู้โดยสารรถไฟใต้ดิน

เม็กซิโกเพิ่มมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนในสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสาร ส่วนเปรูทางการนำโรงแรมกว่า 10 แห่ง มาเป็นสถานที่กักกันโรค สำหรับชาวเปรูและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ทางการเม็กซิโกเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนภายในสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสาร เพราะกังวลว่าระบบการขนส่งจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ เนื่องจากแต่ละวันมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีรถไฟทั้ง 195 แห่ง มากถึง 5 ล้านคน ในขณะที่ประชาชนยังขาดการดูแลสุขอนามัย และทางการท้องถิ่นยังไม่มีมาตรการที่เพียงพอ สำหรับเม็กซิโกมีผู้ติดเชื้อแล้ว 717 คน และมีผู้เสียชีวิต 12 คน

ส่วนเปรูทางการนำโรงแรมกว่า 10 แห่ง มาเป็นสถานที่กักกันโรค สำหรับชาวเปรูและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในเปรูอยู่ที่ 635 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 คน