เทคนิคใหม่ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

คุณสมบัติเชิงกลของทั้งเซลล์และเนื้อเยื่อมีบทบาทพื้นฐานในการทำงานของเซลล์และการพัฒนาของโรควิธีการดั้งเดิมในการศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีข้อ จำกัด และรุกรานได้ ซึ่งเป็นรูปแบบของการถ่ายภาพที่ใช้แสงเพื่อสร้างการวัดแบบอะคูสติกของเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อใช้ในการศึกษาคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์เหล่านี้โดยไม่รุกราน

สำหรับการศึกษาใหม่ทีมงานได้ใช้ไฮโดรเจลชีวภาพตามธรรมชาติเพื่อเลียนแบบเนื้อเยื่อของมนุษย์และเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับการวัดในตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์ พวกเขาพบว่าเทคนิคใหม่นี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการทำงานของเนื้อเยื่อไปสู่ระดับเซลล์ หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถรับข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่เชิงพื้นที่ใหม่ของกระบวนการทางชีววิทยา ในขณะที่น้ำมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติเชิงกลผลของตัวถูกละลายรวมทั้งโปรตีนไขมันและส่วนประกอบอื่น ๆ นั้นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความหนืดซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งสารและโมเลกุลที่ใช้งานอยู่