ผลลัพธ์ของมะเร็งตับที่ดื้อต่อการรักษา

การระบุการรักษาด้วยมะเร็งแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านมะเร็งเซลล์ตับโดยการยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้รับการวิจัยถึงวิธีการบำบัดแบบคู่ที่สร้างภูมิคุ้มกันจุลภาคของเนื้องอกและแอนติบอดีต่อการตายของเซลล์ 1 ที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อกระตุ้นการต่อต้าน ภูมิคุ้มกันของเนื้องอกการรอดชีวิตที่ดีขึ้น

ยาในขนาดกลางที่เหมาะสมจะหลอกให้เซลล์มะเร็งแสดงสารเคมีซึ่งจะทำให้เกิดการแทรกซึมของ T-cell ภายในช่องปาก HCC ซึ่งเป็นมะเร็งตับรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดคือโรคระบบทางเดินอาหารที่ลุกลามซึ่งเพิ่มขึ้นทั่วโลกมากกว่า 3% ต่อปี เป็นมะเร็งรูปแบบที่สองซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 700,000 รายต่อปี ข่าวที่น่ายินดีสำหรับผู้ป่วยคือการเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของการรักษาแบบผสมผสานของสารยับยั้งตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของเยื่อบุผนังหลอดเลือดพร้อมกับการปิดกั้นทางเดิน PD1