จีนประท้วงสหรัฐลงโทษ บ.เดินเรือจีนค้าขายกับเกาหลีเหนือ

จีนยื่นหนังสือประท้วงทางการทูตต่อสหรัฐกรณีลงโทษบริษัทเดินเรือของจีนสองแห่งโดยอ้างว่าทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือ

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงวันนี้ว่า จีนปฏิบัติตามมติทุกอย่างของสหประชาชาติ จึงขอคัดค้านอย่างยิ่งต่อการที่ประเทศใดจะใช้มาตรการลงโทษแต่เพียงฝ่ายเดียว และขยายเขตอำนาจศาลด้วยการนำกฎหมายในประเทศตนเองมาใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลของจีน หากบุคคลหรือนิติบุคคลจีนถูกตัดสินว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตร จีนก็จะจัดการตามระเบียบและกฎหมาย จีนได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐแล้วในเรื่องนี้ และขอให้สหรัฐยุติการกระทำที่ผิดพลาดโดยทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อความร่วมมือทวิภาคีในเรื่องอื่น

กระทรวงคลังสหรัฐเพิ่มชื่อบริษัทเดินเรือสองแห่งของจีนไว้ในรายชื่อบริษัทถูกลงโทษเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐ ประกอบด้วยบริษัทเดินเรือสากลต้าเหลียนไห่โป๋เพราะขนส่งสินค้าจากเมืองต้าเหลียนของจีนไปเกาหลีเหนือให้แก่เบ็กซอย บริษัทส่งออกโลหะและถ่านหินของเกาหลีเหนือ และบริษัทขนส่งสากลเหลียวหนิงตานซิงเพราะช่วยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในยุโรปจัดซื้อสินค้าให้แก่รัฐบาลเกาหลีเหนือ