ความสำคัญในการช่วยให้เข้าใจการฟื้นฟูสมอง

ความสามารถของสมองมนุษย์ในการจำการเคลื่อนไหวครั้งเดียวได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากลักษณะของการกระทำก่อนหน้านี้ที่ได้เรียนรู้ด้วยการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นสำรวจว่าการกระทำก่อนหน้านี้แตกต่างกันอย่างไรส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการทำการเคลื่อนไหวอย่างง่ายบางอย่างเช่นการจับลูกบอลหรือดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยมันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางสายตา

และทางกายภาพก่อนออกแรงมีอิทธิพลที่แตกต่างกันในประสิทธิภาพของการกระทำที่เฉพาะเจาะจง แต่ความแข็งแกร่งของอิทธิพลขึ้นอยู่กับความคล้ายคลึงกับสภาพที่ได้เรียนรู้เช่นนี้การเคลื่อนไหวทางกายภาพที่แท้จริงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จของการกระทำใด ๆ มากกว่าการสังเกตการเคลื่อนไหวเท่านั้นซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าเป็นเพราะสมองใช้เวลาในการประมวลผลภาพนานกว่าการเคลื่อนไหวทางร่างกายขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจว่าสมองควบคุมการทำงานของมอเตอร์อย่างไรซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและช่วยให้ผู้คนฟื้นตัวจากสภาวะทางระบบประสาท