ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการก่อตัวของตัวอ่อนมนุษย์

เนื้อเยื่อแรกที่สร้างในเอ็มบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งจะเชื่อมต่อกับมดลูกและทำให้รก ตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะเริ่มแรกสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ที่ปลูกในห้องปฏิบัติการสามารถผลิตเซลล์และรกได้ในทำนองเดียวกันการค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ไม่คาดคิดในการพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์

การรักษาด้วยการช่วยความคิดนอกจากนี้ความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อรกของมนุษย์ในช่วงแรก ๆ จะเปิดประตูไปสู่การค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากและการแท้งบุตรเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์สามารถสร้างเซลล์ทุกชนิดที่จำเป็นในการสร้างตัวอ่อนใหม่ได้ ผลลัพธ์ของเธอฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้การค้นพบของเธอเปลี่ยนความเข้าใจของเราว่าตัวอ่อนของมนุษย์เป็นอย่างไร สร้างขึ้นและสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์