กุญแจสำคัญในการกำหนดเป้าหมายไวรัส

ส่วนหนึ่งของเปปไทด์ที่ดึงมาจากไวรัสนั้นมีอิทธิพลที่ไม่คาดคิด แต่มีนัยสำคัญต่อวิธีการที่มันจับตัวกับตัวรับที่เป็นศูนย์กลางของระบบภูมิคุ้มกันในการโจมตีเซลล์ที่เป็นโรคกลไกที่ไม่ผูกมัดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลไกทั้งหมดอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันที่ช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับโรค

การค้นหาเป้าหมายที่ดีเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเชิงป้องกันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากโดยเฉพาะในการวิจัยโรคมะเร็งข้อเท็จจริงที่ว่าเปปไทด์ชนิดนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะไม่ผูกติดกับ HLAs (แอนติเจนของเม็ดเลือดขาวของมนุษย์) โดยวิธีการตามลำดับช่วยให้เห็นจุดบอดในความสามารถในการทำนายปัจจุบันของเรา ด้วยการผสมผสานการวิเคราะห์โครงสร้างเราสามารถตรวจพบการมีส่วนร่วมของปฏิกิริยาทุติยภูมิเหล่านี้ต่อการจับตัวของเปปไทด์และความเสถียรหวังว่าจะช่วยให้เราสามารถหาเป้าหมายที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสและการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันมะเร็งแบบ T-cell